Công ty Cổ phần Zion ("Zion") cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư mà khách hàng cung cấp trên website NAPTHE.ZALOPAY.VN ("Website"). Quý khách vui lòng đọc bản "Chính sách bảo mật" dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Mục đích thu thập

Các thông tin thu thập thông qua website NAPTHE.ZALOPAY.VN sẽ giúp chúng tôi:

Để được hỗ trợ trực tuyến tại Website NAPTHE.ZALOPAY.VN, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng nhập/đăng ký tài khoản.

Phạm vi thu thập:

Việc cung cấp thông tin cá nhân của thành viên được thực hiện chủ yếu trực tiếp trên Website trong quá trình đăng ký tài khoản và sử dụng Website.

Ngoài ra, ZION có thể yêu cầu người dùng cho phép truy cập thêm những thông tin trên thiết bị di động để cung cấp 1 số tính năng nâng cao. Các thông tin dự kiến bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: danh bạ (để khách hàng chuyển tiền, nhận thông báo từ bạn bè); Tin nhắn (để đọc nhanh được OTP xác thực thanh toán); vị trí (để đưa ra các ưu đãi, điểm chấp nhận thanh toán gần khách hàng); … Sau khi nhận được thông báo, Khách hàng được quyền lựa chọn việc cho phép hay không cho phép thu thập thông qua cơ chế của Ứng dụng.

Nguyên tắc thu thập và quản lý thông tin:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Website được Zion cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Zion, phù hợp với quy định của Luật Bảo về quyền lợi người tiêu dùng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Thành viên có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Zion và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Mọi thông tin cá nhân do thành viên cung cấp sẽ được lưu giữ bởi Zion. Nhân viên và Nhà cung cấp Dịch vụ của Zion trong quá trình thực hiện các Mục đích thu thập nói trên có thể tiếp cận với thông tin của thành viên. Những chủ thể này có trách nhiệm giữ bí mật và chỉ được phép sử dụng thông tin của thành viên cho mục đích được chỉ định, không sử dụng cho mục đích của riêng họ (kể cả tiếp thị trực tiếp) trừ khi được thành viên đồng ý.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Zion sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Trách nhiệm của thành viên trong quá trình cung cấp và quản lý thông tin:

đảm bảo tính xác thực, đầy đủ, chính xác, và cập nhật thường xuyên đối với các thông tin cung cấp cho Website và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Zion không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy thông tin cá nhân thành viên đó cung cấp không chính xác.

bảo mật thông tin và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

thông báo kịp thời cho Zion về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng

Website sử dụng thông tin thành viên (bao gồm: Người bán và khách hàng) cung cấp để:

Xác thực năng lực của thành viên;

Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các Thành viên và Website;

Ngăn ngừa các hoạt động xâm phạm tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

Tiến hành các hoạt động tra cứu và phân tích người dùng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý và bảo vệ các thông tin, hệ thống kỹ thuật dịch vụ, đo lường hiệu suất dịch vụ do ZION cung ứng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của ZION.

Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Thành viên cung cấp trên hệ thống của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Thành viên có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Zion theo thời hạn được quy định tại các Pháp luật có liên quan.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Nhân viên của ZION: Trong quá trình vận hành, Nhân viên ZION có thể tiếp cận với thông tin của Thành viên. Những chủ thể này có trách nhiệm giữ bí mật và chỉ được pháp sử dụng thông tin của thành viên cho mục đích được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Người bán: Khi Khách hàng mua hàng trên Website NAPTHE.ZALOPAY.VN, ZION sẽ chia sẻ những thông tin liên quan đến việc xử lý giao dịch thanh toán tương ứng cho người bán để người bán thực hiện việc cung cấp sản phẩm.

Nhà cung cấp dịch vụ độc lập: ZION sử dụng những tổ chức và cá nhân khác để thay mặt ZION thực hiện một số chức năng, như cung cấp dịch vụ thanh toán... Họ có thể tiếp cận những thông tin cần thiết để hoàn thành công việc của họ, nhưng không được quyền sử dụng các thông tin đó để phục vụ cho mục đích khác.

Bảo vệ ZION và các đối tác khác: ZION sẽ cung cấp các thông tin tài khoản và các thông tin cá nhân trong trường hợp sự cung cấp thông tin này không vi phạm pháp luật; bị bắt buộc hoặc phù hợp với các Thỏa thuận sử dụng và các thỏa thuận khác; hoặc bảo vệ quyền, tài sản, và sự an toàn của ZION, các thành viên khác, và các đối tượng khác. Sự cung cấp này có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty, tổ chức nhằm chống lại những gian lận và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, sự cung cấp này không bao gồm việc bán, cho thuê, chia sẻ, hoặc công bố các thông tin cá nhân vì mục đích thương mại.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Zion.

Địa chỉ: Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email hỗ trợ: hotro1@esale.zing.vn

Hotline: 1900545436 <nhánh 2>

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bất cứ thời điểm nào Thành viên cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin của mình theo các liên kết (website's links) thích hợp mà chúng tôi cung cấp hoặc thông qua tổng đài hỗ trợ trực tuyến Hotline: 1900 545 436. Khi có bất kỳ thay đổi thông tin nào, Thành viên có trách nhiệm thông báo cho Zion việc thay đổi trước ngày áp dụng thay đổi.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, khách hàng gửi khiếu nại đến email hoặc gọi điện thoại tới số hotline 1900 545 436 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.