Chọn loại thẻ

card-type-logo
card-type-logo
card-type-logo
card-type-logo
card-type-logo
card-type-logo
card-type-logo
card-type-logo
card-type-logo
card-type-logo

Chọn mệnh giá và số lượng

10000
Giá bán 9700
20000
Giá bán 19400
50000
Giá bán 48500
100000
Giá bán 97000
200000
Giá bán 194000
500000
Giá bán 485000
1000000
Giá bán 970000
Số lượng
1

Địa chỉ email

Bạn không được để trống hoặc địa chỉ email không hợp lệ

Chi tiết giao dịch

  • Loại mã thẻ
  • Mệnh giá thẻ
  • Số lượng 1
  • Email nhận thẻ
  • Giảm giá
  • Nhấn Thanh toán đồng nghĩa với việc Quý khách đồng ý với chính sách bán hàng